Graffiti run workshops at our Centre in Blackpool and in primary and post-primary schools throughout the city, county and beyond.

Foghlaim Chruthaitheach: Bíonn ceardlanna á reachtáil ag Graffiti san Ionad againn sa Linn Dubh agus i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna ar fud na cathrach agus an chondae – agus níos faide.

Creative Writing workshops for children of all abilities. Encouraging children to read, write, tell stories and be proud of their imaginations.

Clár Scríbhneoireacht Chruthaitheach do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna, bunaithe ag Roddy Doyle agus Seán Love. Spreagann Fighting Words samhlaíocht agus scéalaíocht sna daoine óga, ag tógáil muiníne, ag cothú acmhainneachta agus a deanamh spraoi!