12 Stories of Christmas
with Fighting Words and Graffiti Theatre Company!

Back to main page:

Áine Ní Ghlinn (As Gaeilge)

Léifidh Máirtín Ó Dubhghaill tús scéil Áine Uí Ghlinn, “Scéal Nollag”.

Is í Áine Ní Ghlinn Laureate na nÓg 2020-2022. Is iriseoir dátheangach, scríbhneoir do leanaí, drámadóir agus file í. Múineann sí an scríbhneoireacht chruthaitheach do leanaí is do dhaoine fásta araon. Déanann sí ceardlanna Gaeilge agus litríochta do mhúinteoirí a éascú. Tá go leor duaiseanna scríbhneoireachta agus Gaeilge buaite aici, mar shampla The Patrick Kavanagh Fellowship don fhilíocht i 2019.

Léifidh Máirtín Ó Dubhghaill, a bhíonn ag aisteoireacht ar Ros na Rún, tús scéil Áine.

Scéal Nollag

Cá raibh sé?

Bhí sé ann aréir agus muid ag teacht isteach ón gclós.

Nár chaitheamar dhá uair a chloig á dhéanamh.

Liathróid mhór sneachta don chorp. Liathróid eile in airde ar an gceann sin mar chloigeann.

Cairéad ón gcistin dá shrón. Clocha beaga bídeacha ón ngairdín cúil dá bhéal. Seanhata air a thug Daideo dúinn. Scaif de mo chuid féin thart timpeall ar a mhuineál.

Nár ghlacamar pictiúir. Mise agus mo dheartháir taobh leis agus gáire clochach air siúd.

Nár chuir mo Mhamaí na pictiúir ar na meáin shóisialta le go bhfeicfeadh m’aintíní iad.

‘A Mhamaí,’ arsa mise. ‘Tar anseo. Tá sé imithe.’

‘Céard atá imithe?’

‘An fear sneachta a rinneamar inné. Níl sé le feiceáil áit ar bith.’

‘Tá tú ag magadh fúm,’ arsa mo Mhamaí. ‘Ní fhéadfadh sé a bheith leáite chomh tapa sin.’

‘Níl sé leáite. Féach amach an fhuinneog. Tá sé imithe.’

D’fhéachamar beirt amach an fhuinneog. Ansin d’osclaíomar an doras. Bhí gach áit fós faoi bhrat bán sneachta ach ní raibh tásc ná tuairisc ar an bhfear sneachta.

Ba ansin a chonaiceamar na loirg coise sa sneachta. Loirg mhóra, bhána. Bá léir nár bhain siad le duine ná le hainmhí ar bith. Thosaíomar á leanúint…

Please Help

If you like the 12 Stories of Christmas and want to help us to reach more children with creative encounters that spark imaginations and build confidence, please donate to Graffiti.
Every contribution you make enables us to build more opportunities for children and young people to realise their creative potential 

Celebrate Your Creativity!

We hope that young writers all over Ireland – and beyond – will be inspired to create new Christmas stories at school or at home.

You can use the templates here to help you to write all the stories in your imagination!

  • 12 Stories of Christmas Guidelines
  • 12 Stories of Christmas Story Template
  • 12 Stories of Christmas Illustration Template
  • 12 Stories of Christmas Comic Template

12 Stories of Christmas Storybook

We have also collected all the stories in English and Irish in a book you can download and print.