TRASNA IS COMING BACK! Book your school’s performances now for our limited in November

Oct 19, 2021

Graffiti’s new bilingual theatre performance for Gaelscoileanna and Primary Schools: Mí na Samhna/this November

Tá sceitimíní orainn agus an-áthas orainn an dea-scéal seo a roinnt libh!

Trasna has been a very long time making its way to its audience, and we are delighted to finally give primary school children the opportunity to experience its beauty and humour safely here in Graffiti Theatre.

Beidh Trasna ar siúl in Amharclann Graffiti do rang amháin ag an am (Rang a 2, 3 & 4) i rith Mí na Samhna (16/11/21-26/11/21). Téigh i dteagmháil linn ar 021 4397111 nó bookings@graffiti.ie chun dáta(í) a shocrú linn chomh luath agus is féidir, agus chun labhairt linn faoi na socruithe slándála a bheidh againn do do rang. Tá costas €180 i gceist do rang amháin, buíochas le maoiniú ón gComhairle Ealaíon agus Foras na Gaeilge.

Trasna will be performed for one class at a time (2nd/3rd/4th class) in the FitzGibbon Theatre here at Graffiti during November (16th-26th). Contact us as soon as possible on 021 4397111 or bookings@graffiti.ie to secure your date(s) and to discuss the safety arrangements we will have in place for your class. Thanks to funding from the Arts Council and Foras na Gaeilge, we can offer this performance at a rate of €180 per class.

Scéal mar gheall ar mhothúcháin mhóra agus báid bheaga, dírithe ar lucht féáchana óg agus teaghlaigh.

Trasna, a story of learning to navigate the strangeness of a new world, is aimed at school and family audiences (8+). An uplifting exploration of one man’s brave journey to a new world, it combines tender humour and playfulness with big feelings and small boats.

A bilingual exploration of bravery and loneliness, reluctance and friendship, with warmth and humour at its heart, Trasna is a touching piece that will delight and engage all ages.

Le tacaíocht ó Foras na Gaeilge, Arts Council  agus Cork City Arts.

Is í an fhoireann ealaíon a chum Trasna:

Stiúrthóirí: Niall Cleary agus Síle Ní Bhroin

Dearthóir: Olan Wrynn

Aisteoirí Damian Punch & Grace Kiely

Dearthóir Soilse: Hanan Sheedy.