Timpeall – a new short animation and free classroom resources (as Béarla agus as Gaeilge) for Seachtain na Gaeilge…and beyond!

Mar 4, 2021

Tá an-áthas agus an-bhród orainn an gearr-scannán nua seo, Timpeall, a roinnt leat – an rud is déanaí atá cruthaithe ag foireann Graffiti!

Tá súil againn go mbeidh tú in ann é a roinnt le do rang agus go gcabhróidh sé leat ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge. 

In éineacht le Timpeall, gheobhaidh tú ábhair acmhainní le himeachtaí agus smaointe spreagúla chun téamaí an scannáin a iniúchadh ar bhealaí spraoiúla.

We are really excited and proud to share Timpeall, a short animated film which is the latest creation from the Graffiti team.  

We hope that you will share the film with your class and find it helpful as you celebrate Seachtain na Gaeilge. 

Timpeall is accompanied by an accessible resource pack with fun exercises and tasks to create deeper connections with the animation and its themes.

Youtube link: https://youtu.be/rPT65TCirJE

Timpeall.

Féach timpeall. Cad atá ann? Cé atá ann? I ndáiríre. Timpeall orainn, tá daoine lena saol féin, lena scéal féin, lena scáth féin. 

When we really look around us, and try to understand the perspective of others, we can be very surprised by what unfolds right before our eyes.

Is beochan nua é Timpeall, cruthaithe ag Graffiti Theatre Company agus Jane Lee, ag féachaint ar an draíocht a thagann as teagmháil cineálta le duine eile, agus súile oscailte an pháiste. D’fhás an beochan neamhspleách seo as léiriú nua amharclainne de chuid Graffiti, dar teideal Trasna. Níl ann ach cúig nóimead álainn i gcuideachta na gcarachtar seo, a thugann faoi deara gur féidir leo ceangal agus cumarsáid a dhéanamh le chéile, in ainneoin a gcuid difríochtaí. Ag úsáid fíor-bheagan teanga (Gaeilge agus teanga nua-chumtha an domhain spéisiúil seo), spreagann an beochan chun cainte muid. Tá acmhainní ann (as Gaeilge agus as Béarla) a bheidh oiriúach do pháistí 8+ sa seomra ranga nó sa bhaile.

Timpeall is a new short animation created by Graffiti Theatre Company and Jane Lee. The animation emerged from Trasna, a new theatre production by Graffiti. It explores the magic that grows from moments of kindness between people, and the wide-eyed perspective of a child. It is just five minutes of gentle adventure with these characters, who come to understand that connection and communication are possible, against the odds. Using minimal language (Irish and the imagined language of this strange world), the animation itself inspires communication. It is accompanied by a resource pack of activities (in Irish and in English) which are suitable for children aged 8+ in the classroom or at home.

Is rud nua ar fad é seo dúinn in Graffiti, ach chothaigh Covid-19 an-acmhainníocht i ndaoine, nach ea? D’fhás Timpeall as an mian a bhí againn fanacht i dteagmháil leatsa agus leis an páistí faoi do chúram.

We had never dreamed of making an animation before, but Covid has forced us all to adapt and Timpeall arose from our need to stay connected with you and the children you nurture. 

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh agus tairbhe as Timpeall agus táimid ag súil go mór le bheith ag oibriú leat arís nuair is féidir. Go dtí sin, leanfaidh an teagmháil fíorúil!

We really hope that you enjoy Timpeall and we’re really looking forward to meeting and working with you in the real world again.  We’ll keep connecting with you in the virtual world until then!

Beidh fáilte romhat freisin fanacht i dteagmháil leis na himeachtaí agus na féidireachtaí atá ag Graffiti duitse leis an Nuachtlitir: https://www.graffiti.ie/newsletter/

Don’t forget that you can sign up to our newsletter to keep up to date with upcoming activities and offerings from Graffiti at https://www.graffiti.ie/newsletter/